Thực đơn cho bé 6 tháng tuổi


BỘT SỮA, BÍ ĐỎ
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Bí đỏ hấp chín tán nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Sữa bột 4 muỗng vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho bột gạo vào nước khuấy tan. Bắc lên bếp nấu sôi (khuấy đều tay trên bếp để bột không bị vón cục)
Bột chín, cho bí đỏ và dầu ăn vào khuấy đều. Nhắc xuống để nguội bớt. Cho sữa vào từ từ, khuấy cho sữa hoà vào bột, cho đến khi hết lượng sữa. Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn

BỘT TRỨNG, BÍ XANH
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Bí xanh cắt nhuyễn hấp chín 1 muỗng canh vun (20g)
Trứng gà 1 quả (40g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho bột gạo vào nước khuấy tan. Bắc lên bếp nấu sôi (khuấy đều tay trên bếp để bột không bị vón cục)
Trứng gà dập ra chén đánh tan, cho từ từ trứng vào nồi bột khuấy đều tay. Bột chín, cho dầu ăn và bí vào khuấy đều. Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn

BỘT THỊT HEO, CÀ RỐT
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Cà rốt cắt nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Thịt heo nạc băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho cà rốt và thịt heo vào nước, hoà cho thịt tan đều. Bắc lên bếp nấu chín.
Cho bột gạo vào nước khuấy tan, cho vào hỗn hợp trên nấu chín. (khuấy đều tay trên bếp để bột không bị vón cục)
Cho dầu ăn vào khuấy đều. Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT THỊT GÀ, RAU NGÓT
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Rau ngót băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (10g)
Thịt gà băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho thịt gà và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho rau ngót và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT TÔM, CẢI NHÚN
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Cải nhún cắt nhuyễn 1 muỗng canh vun (10g)
Tôm lột vỏ bỏ chỉ đen băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho tôm băm nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho cải và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT CÁ THU, RAU MUỐNG
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Rau muống cắt nhuyễn 1 muỗng canh vun (10g)
Cá lóc nạc băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho cá băm nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho rau và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT ĐẬU HŨ, BÍ ĐỎ
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Đậu hũ non tán nhuyễn 1 muỗng canh vun (40g)
Bí đỏ cắt nhuyễn hấp chín 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho đậu hũ tán nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho bí đỏ và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT CÁ LÓC, RAU DỀN
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Rau dền băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (10g)
Cá lóc lấy nạc băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho cá lóc băm nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho rau dền và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT THỊT BÒ, MỒNG TƠI
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Lá mồng tơi băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (10g)
Thịt bò nạc băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho thịt bò băm nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho mồng tơi và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

BỘT GAN HEO, BÍ XANH
Nguyên liệu chế biến 1 chén bột
Bột gạo 4 muỗng canh vun (40g)
Bí xanh cắt nhuyễn hấp chín 1 muỗng canh vun (20g)
Gan heo băm nhuyễn 1 muỗng canh vun (20g)
Dầu ăn 1 muỗng canh đầy (5g)
Nước 1 chén đầy (250ml)
Chế biến
Cho gan heo băm nhuyễn và bột gạo vào nước, khuấy tan, bắc lên bếp nấu sôi.
Bột sôi, cho bí xanh và dầu ăn vào. Khuấy đều cho bột chín.
Nhắc xuống để vừa ấm và cho bé ăn.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: